Dersin Kodu ve Ad覺 : PES 323 P襤LATES

Dersin Kredisi : (2 2 3)

Dersin Öretim Eleman覺 : ZEYNEP CANBOLAT

 Tel: 2844500/119   -  05350224312

E-mail: zeynepcanbolat@cankaya.edu.tr

DERS PROGRAMI

  • UYGULAMALI DERSLER
  • PEREMBE 17:40-20:40

BALGAT KAMPÜS 421 NOLU SALON

GEREKL襤 MALZEMELER

 

  • Spor k覺yafetleri
  • Pilates Minderi
  • 55 cm pilates topu
  • Balang覺ç seviyesi egzersiz band覺

 

 

Pilates 

Metodu veya Pilates yirminci yüzy覺l覺n balar覺nda Joseph Hubert Pilates (1880-1967) taraf覺ndan gelitirilmi fiziksel fitness sistemi.

Joseph Pilates Pilates metodu üzerine en az iki kitap yazd覺: Return to Life through Contrology ve Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education.

Pilates metodunun zihnin kaslar üzerindeki kullan覺m覺n覺 destekledii için Contrology (Kontrol bilimi) olarak adland覺. Pilates, bedenin dengeli tutulmas覺na yard覺mc覺 olan ve omurgay覺 desteklemekte önemli ilevi olan temel kaslar üzerine younla覺lan bir egzersiz program覺d覺r. Nefes egzersizi teknikleri de yer almaktad覺r.

Egzersiz sistemi

Pilates'de her bir egzersizin çok kez tekrar覺 yerine daha az say覺da, tam, kontrol ve belirli bir biçim içinde uygulanmas覺 tercih edilir. Joseph Pilates 500 belirli egzersiz tasarlad覺. Ona göre zihinsel ve fiziksel sal覺k birbiri için gerekliydi. Hareketler ak覺c覺yd覺 ve nefes, kontrol ve konsantrasyonla birletirilmiti. Sonuç artan esneklik, güç, beden fark覺ndal覺覺, enerji ve gelimi zihinsel konsantrasyondur. Pilates ayr覺ca daha iyi sonuçlar alabilmek için egzersizinin be ana aletini de tasarlam覺t覺. Kar覺n, alt s覺rt ve kaba etler vücudun geri kalan覺n覺n özgürce hareket etmesi için destekleniyor ve güçlendiriliyor Pilates program覺nda.

Pilates uygulay覺c覺lar覺 eitimlerinde, güç ve esneklik ina edebilmek için kendi vücut a覺rl覺klar覺n覺 kullanmaktad覺rlar. Bunu yüksek düzeyde kardiovasküler egzersiz üzerine younlamadan gerçekletirmeyi hedeflerler. Günümüzde Pilates pek çok fizyoterapist taraf覺ndan rehabilitasyon sürecinin bir parças覺 olarak kullan覺lmaktad覺r.

 

Pilatesin 6 prensibi

Konsantrasyon : Pilates yaparken hareketlere younlamak,bedenin uyum içinde nas覺l çal覺t覺覺na ve hangi kaslar覺n kullan覺l覺p, hangilerinin kullan覺lmad覺覺na dikkat etmek gerekir.
Kontrol : Pilates metodunda kontrol çok önemlidir. Kontrol için bedenin iyi dinlenmesi ve hareketlerin gösterildii ekilde uygulanmas覺, olas覺 sakatl覺klar覺n önlenmesi gerekir.
Merkezleme : Pilates Metodu’nda ,doru hareket sanatlar覺nda olduu gibi merkez, göbek, bel ve kalça çevresidir. 襤ç organlar覺 ve omurgay覺 yerinde tutan kas sistemlerini içerir. Merkezleme, üst bedenin stabilitesini ve esnemeyi, uzamay覺 salar.
Ak覺c覺 hareket : Hareketler acele edilmeden, her noktadan tek tek geçerek ama ayn覺 zamanda hiç duraksamayarak yap覺lmal覺d覺r.
Kesinlik : Hareketler belirsizce deil, hakk覺 verilerek tam yap覺lmal覺d覺r. Hareket sekanslar覺 birbirleri içinde ve birbirleri aras覺nda koordine olmal覺d覺r.
Nefes : Nefes al覺p verme, panik olmadan s覺rt覺n arkas覺na ve alt覺na derin nefes al覺p bütün nefesi tamam覺yla d覺ar覺 üflemek yoluyla olmal覺d覺r. Böylece, nefes tamamen boalt覺l覺p, kan temizlenmi olur.